când te privesc…

când te privesc Lumine drag,

paloarea atingerii de mare,

devine’o..umbră călătoare,

devine nor şi-n diafan,

aduce-n dar parfum de irişi

floare a ochilor cei dragi,

când te privesc revine roua

de dimineaţa lin dansând,

în paşi timptili, ascunşi de ceaţă

se-aşează picătura blândă,

suavă iasomie dragă,

de-o alinţi uşor cu raze vii,

Tu Soare drag, tu vei simţi

cum un surâs îţi joacă-n chip

căci vrea să redevină plin…

Cuvinte drag din ţărmuri calde,

deschide-ţi inima în albastru,

primeşte dorul cel cu viaţă

şi îmi zâmbeşte în neştire,

voi ştii când chipul-n somn închin,

că un Azur ţi-a zâmbit cald

şi-n colţul din cortina albastră,

acolo unde ochii-s somn,

voi regăsi lumina mea,

o blândă rouă de mătase…

Această prezentare necesită JavaScript.

Cuvinte dragi dansează acum,

în paşi de timp borgesian,

Suflete viu rămâi curat,

cutezător conquistador,

călătoreşte-n tine însuţi,

cascada inimii o trece

şi dincolo de ea, priveşte,

iartă-n îndoiala cea amară,

ce-aduse triste valuri’n ţărm,

meltemei gânduri să doboare…

Cuvinte drag, zâmbeşte larg,

din Infinit, Viitor arată,

culege pentru mine raze,

şi blânde adieri suave,

albe-atingeri, orhidee,

lin lunecă-ţi a ta privire,

pe-a lor culoare de mătase,

coboara catifeaua din privire

şopteşte-i unei vieţi unice,

urechea unei flori de inimi,

dorinţa ta de Soare bun,

Dorinţa ta de-albastră mare

şi poate ca-n oglinda din poveste,

parfum de frezii accolade,

tu vei simţi cândva înalt,

din primăvara unei inimi,

de vei dori cu’adevărat,

să mai simţi marea-nserat…

Această prezentare necesită JavaScript.

Dragul meu vis de Paradis…

Îmi era dor să-ţi dărui gând

şi-o umbră de-o aveam cu mine,

a ta era şi şoapta mea

şi griul ceţei din ăst burg,

devenea fir curat pe un fuior,

povestea depăna-va blând,

cu acea speranţă ca un zbor,

e singura-mi aripă vie,

nefrântă cât mai cred în Sus,

şi-i singura care bate,

să zbată inimii cuvânt,

de dor curat, de infinit,

de tine, gândul meu nespus,

făr’de corvoadele lumeşti,

făr’de săgeţi sau de ursuzi,

Cu dor îţi scriu pe coala vieţii,

e albă ca speranţa mea,

Mi-e gândul dragul meu mereu,

la tine-n inimă, Alb-astre

Trăieşte plin şi te uimeşte,

iubeşte tot şi preţuieşte

clipirea lor cea neştituită

blândeţea, bunătatea lor,

efemeride le sunt traiuri,

dar vor fi vii în tine, suflet

de vei păstra şi de vei scrie

neantul deveni-va plin

şi blând şi plin de lecţii calde,

de nemurirea cea în paşi…

Trăieşte Viule deplinul

şi umple-ţi inima de-avânt,

entuziasta ta cătare

să aibă zbor, curaj şi ..Tu!!

Umple cuvântul c’armonie

să-mi depeni mai apoi cu drag,

te-aştept în visul cel de iarnă,

de primăvară ca-n poveşti,

să retrăiesc prin zarea ta,

prin ochii tăi voi retrăi

cum ai simţit tu, viaţa ta…

Umple cuvântul Contemplare

pentr-a ta inimă albastră

să ai curată pacea-n ea

să poţi să darui lumii stele,

mici licăriri de licurici,

culori de un frumos basmatic,

adună Suflete frumosul

şi vino apoi să mi-l destănui…

Alint de-mbrăţişare-ţi dărui…

căci te privesc când…

Să ai dor dragul meu...

Să ai dor dragul meu…

*cu drag avânt în viu, cu licăr de inimă-rouă şi dor frumos spre tine să zâmbeşti cutreierând timpul înaintea mea şi viul culorilor calde de priviri, suflete şi inimi simple şi magice…Fii viu zâmbet drag!!;)

** dintr-un cluj londonez pe care încă-l sper să devină parizian în primăvară, cu dor şi armonie de nimburi celeste, nespuse, pe acolo pe unde dor depărtărilor poartă sufletul să se poată ostoi din visul oglindirii, să vegheze somnul iubirii şi să zâmbească cu pace gândurală…3.27, miez dintr-o altă dimineaţă cu deja-zi …, 22 ianuarie, ziua lui Jupiter insularul, zeul tăcut al înţelepciunii din univers…cu drag, avânt şi entuziasm dintr-o îmbrăţişare cerească din fereastră…

***all my appreciation to the amazing photographers for their artworks that keep my soul to smile to write…may i don’t know all the names but i feel the beauty of each of them…thank you photos and colours!!

~quand je te regarde, miroir d’ame, je t’aime comme je ne m’aime pas…~

dorul din iubire…

Bine ai revenit Iubire,

Lumine drag din infinit,

speranta mea de nesfârşit,

cât l-am rugat pe Dumnezeu

ca licărul din cea oglindă,

albastră marea ta,

să-ţi fie alint dintr-o chemare,

ce am şoptit-o în noaptea sfântă,

când timpul locul lui mi-a dat

şi am putut privi neţărmuit,

neantul vieţii plin de alb

de armonie-n contemplare,

de dor şi drag de Al meu Soare,

dragul meu gând din asfinţit

oglinda mea din ţărmul lin

aşteaptă-mă mereu c-o stea,

te uită-n ea, Iubirea mea

aici ţi-am fost, aici îţi sunt

şi niciodată n-am plecat,

doar murmur nopţii i-am şoptit

ca altădată-n în amintiri,

cu mine îţi doreai dansa

pe o nouvelle vagă să păşim,

era atunci când doar visam

de tine cerul era-nalt

nici nu speram în asfinţit

la blânda mângâiere lină,

cu raze-oprite pe obraji,

le mai aştept în nesfârşire,

dragul meu dor neţărmuit

ce te credeam pierdut fără de mine,

credeam că zbori şi…m-ai uitat…

Această prezentare necesită JavaScript.

şi-acum în prag albului neant,

când ceru-i milostiv de mine

şi neaua-n culoarea nopţii

încearcă o mare s-oglindească

în bucuria armoniei

că inima ta de soare drag

se-ntoarce-n ape la apus,

aşa se simte, aici, acum…

rămasem gând ascuns în umbră şi-n amintiri m-am tot plimbat să te găsesc, să te aud mi-era o teamă că nu eşti, că te-am pierdut şi  lacrimi ochilor-mi voi da să ostoiesc un dor curat un dor de tine în neant... gândeam cu îndoiala mea vechi nostalgii familiare, că m-ai uitat, că vei pleca şi totul în boare se va stinge.. dar vezi tu, Lumine drag, Lumina ta pătruns-a adânc în licăriri mereu aprind o stea de mare-n urma ta în noaptea albă să ai far să poţi să-mi vii Acasă iar... speranţa mea albă din prag, ai nins luceferi pe-ai mei ochi să simt în zorii unei nopţi blânda chemare din neant, Privirea ta de Astru Galeş, ce ridicata-n znor de nea, cu dorul tău, iubirea mea...

rămasem gând ascuns în umbră
şi-n amintiri m-am tot plimbat
să te găsesc, să te aud
mi-era o teamă că nu eşti,
că te-am pierdut şi
lacrimi ochilor-mi voi da
să ostoiesc un dor curat
un dor de tine în neant…
gândeam cu îndoiala mea
vechi nostalgii familiare,
că m-ai uitat, că vei pleca
şi totul în boare se va stinge..
dar vezi tu, Lumine drag,
Lumina ta pătruns-a adânc
în licăriri mereu aprind
o stea de mare-n urma ta
în noaptea albă să ai far
să poţi să-mi vii Acasă iar…
speranţa mea albă din prag,
ai nins luceferi pe-ai mei ochi
să simt în zorii unei nopţi
blânda chemare din neant,
Privirea ta de Astru Galeş,
ce ridicata-n znor de nea,
cu dorul tău, iubirea mea…

*Îţi mulţumesc, chemarea mea!* La mulţi ani, Amour de moi…toujours! 😉

** cu drag, dor un pic ostoit, în pragul unei seri albe, luminate albastru de noaptea de iarnă ce aşterne amintiri, înserări dintr-o gară, îmbrăţişări de altădată şi dor nespus de-alte-n viitor…Îţi mulţumesc dragul meu!

Astă seară, cu dor, nesaţ al cuvintelor ce curg alături de lacrimi, şiroaie pentru luna de noapte hepburniană, plină şi suavă când îmi aduce în inimă, glasul tău…din aceeaşi mansardă a gândurilor noastre, dintr-un nou an, cu aceeaşi flacără, armonie, pasiune şi iubire vie, sinceră, 4 ianuarie, duminică magică cu speranţa vie a*prinsă de-al tău dor şi vis…21.04, înserare-n braţele zilei Soarelui…, acelaşi Cluj cu dor…

*** all my appreciation for the unknown photographers which reveals art for a writer-soul..many thanks, dear artists!!

dorul unei raze …

Te-aştept în prag de sărbătoare,

Lumine drag, să-mi fi curaj,

tu ştii că eşti iubit, Iubire

sfântă-n asfinţire

tu ai mereu în calea ta,

în drumul inimii albastre,

un licăr viu mereu de nea,

e un sărut şoptit de val,

ascuns de mare până-acum,

să te găsească într-un prag,

un ţărm al nesfârşirii vii,

acolo unde …doar suntem,

acolo tu şi eu, mereu,

ne suntem nouă doar un …noi

Lumine-al meu, drag infinit

cu gându-n tine mă înalţ,

privesc cu aripi albe,

un drag vals,

valuri de mare în chopin,

eu te iubesc cum n-am iubit,

nici n-am ştiut că poate fi

aşa iubire pe pământ…

de-aş fi fost stea prin cerul larg,

poate aş cânta mereu cu dor,

prin galaxii şi căi lactee,

şi şoapte-n praful cel stelar

eu aş lăsa …să le găseşti

Lumine drag, mi-eşti infinit

iar eu ca stea

îi dau iubire cerului

albul curat pe raza ta,

privirea mea cea dragă, vie

s-o ţină caldă-nesfârşire

Alb-astrul meu, zâmbeşte-n dar

surâde marea ta-n inimă! 😉

*cu drag pentru tine, de aici pentru acolo, pentru sufletul meu ce-l simt strâns în raze de soare, dragul meu…

** provence citadin, 13.40, 26 decembrie, vinere sfântă…cu dor

gânduri de Lună…

Privesc acum blânda lumină din fereastră,

e singura ce mă-nconjoară

mai ştii tu dragul meu parfumul…

acelor ochi de printr-o seară?

Din serile în care timpul

ales-a să se-oprească-n loc,

răgazul sufletului meu,

să-mi dea oglindă de inimă,

iar ţie să-ţi redea …

un zâmbet..

Această prezentare necesită JavaScript.

într-o oglindă de mătase,

unde mai stă încet cu aripi,

de mov tăcut şi temător,

un mac se uită dintr-o lume,

şi închide deschizând un suflet,

lumina unei inimi calde…

atunci când lumea nu există,

şi-i sunet blând pe chipul nopţii

te-aştern eu dragul meu de cer,

pe notele-mi de armonie,

le picur…lină poezie.

Un mac de înger îmi şopteşte,

te uită în lumina ta,

culege dintr-a ta grădină,

a sufletului univers,

atinge-n vers…povestea ta…

păşesc printre acele valuri,

unde cules-am amintiri,

de suflet drag, de dor

de-un vis, cum ar fi fost…

în paradis…

Şi-atunci Lumine drag, încep

să-ntrezăresc atingeri fine,

blânde lumini şi licăriri

şi un avânt de bucurie

şi de adorare în iubire,

un vals de cer ce l-am visat

şi-n paşi de gând,

l-am tot dansat,

lăsând lumina din oglindă

să-mbraţişeze a sa mare…

aripi de valuri  pe umeri ţi le-am aşezat, să ai avânt,Lumine drag, să poţi să fii să..eşti şi-n gânduri lin să dovedeşti curaj, onoare ăstei lumi căci ce-i în suflet e adânc şi licăreşte în priviri... unknown photo

aripi de valuri
pe umeri ţi le-am aşezat,
să ai avânt,Lumine drag,
să poţi să fii să..eşti
şi-n gânduri lin să dovedeşti
curaj, onoare ăstei lumi
căci ce-i în suflet e adânc
şi licăreşte în priviri…
unknown photo

şi-n acolade de vis nocturn,

eu, Lună înjumătăţită

mai sper să strâng la suflet viu,

s-ating măcar..cel paradis

ce licăreşte lin deschis,

un zâmbet cu subtil surâs,

un gând de dor cu’alint

de chip…

de-un zbor dansant cu inima în mare îmi aduc aminte de-un nume ce îl tot şopteam eu mării selenare să surâdă înţelept şi-n pragul altei mări un val de suflet  să-ţi coboare din acea mare nocturnală către-o deschisă acoladă de seară marmarală... Surâs de inimă deschisă către'Almeu licăr de viu zâmbet... Lalique mermaid

de-un zbor dansant cu inima
în mare îmi aduc aminte
de-un nume ce îl tot şopteam
eu mării selenare
să surâdă înţelept
şi-n pragul altei mări
un val de suflet
să-ţi coboare
din acea mare nocturnală
către-o deschisă acoladă
de seară marmarală…
Surâs de inimă deschisă
către’Almeu licăr
de viu zâmbet…
Lalique mermaid

Ţi-aduci aminte de-o sirenă?

E drept ar trebui s-o fi uitat,

aşa sunt fiinţele de cer,

uitate-n apele albastre

şoptesc descântece de dor

şi cheamă-n cântece nocturne,

doi ochi mauri şi tuaregi

să coboare-adânc în mare,

iubirii să-i devină rege,

şi-n vise, blânde armonii,

nocturnalii suave clipe,

să stea în stele-amintiri…

Alunec paşii printr-un dans un zbor al clipelor de cer, cu amintiri de-al tău cuvânt atunci când doar tu mai credeai, ştiai să cauţi s-o găseşti în apele inimii tale acolo unde stau poveşti să ia avânt în cer viitor, acolo unde-i liber dansul şi n-are frâu în al ei zbor a ta sirenă fericită... kimene photo

Alunec paşii printr-un dans
un zbor al clipelor de cer,
cu amintiri de-al tău cuvânt
atunci când doar tu mai credeai,
ştiai să cauţi
s-o găseşti
în apele inimii tale
acolo unde stau poveşti
să ia avânt în cer viitor,
acolo unde-i liber dansul
şi n-are frâu în al ei zbor
a ta sirenă fericită…
kimene photo

Un fluture cu aripi de lună,

aşa mă simt eu în oglindă,

mică lumină, licăr viu

desprins din chipul tău de vis,

atunce când adormi cu-alint

de ghem de vise albăstrii,

parfum de iasomie vie,

cu întrezăririle surâse

ale unei frezii isadore,

ce-alunecă pe marea nopţii

şi călătoare…

te iubesc

* oui, c’est tout, atât acum 😉

** cu drag din gândurile aşezate blând şi liniştit în noapte, în mansarda gândurilor noastre, cluj, 3.33, 14 noiembrie, zi de sfântă vineri, multumiri clipelor muzicale compuse şi imaginilor vii